Site news

Vuodenvaihteen muutokset / the changes at the end of the year

 
Picture of Jarmo (admin) Vihmalaakso
Vuodenvaihteen muutokset / the changes at the end of the year
by Jarmo (admin) Vihmalaakso - Monday, 10 December 2018, 3:02 PM
 

Huomioi vuodenvaihteen muutokset Tabulassa (Moodlessa)

Tabula-Moodle jatkaa myös vuodenvaihteen jälkeen. TAMKilaisten osalta palveluun kirjautumisessa ei tapahdu muutoksia. Kirjautumisvaiheessa valitaan edelleen TAMK-vaihtoehto ja sisään kirjaudutaan TAMKin tunnuksilla.

Yliopiston henkilöstö ja opiskelijat kirjautuvat TAMKin Tabulaan vanhoilla tunnuksillaan siihen asti, että TUNI-kirjautuminen aktivoidaan. Kirjautumiseen käytetään Haka-kirjautumista yliopistojen osalta. Korkeakouluyhteisön jäsenet pystyvät aktivoimaan TUNI-tunnuksia lähiviikkojen aikana, mutta tunnusten käyttö alkaa vasta myöhemmin.

Uuden korkeakouluyhteisön käynnistyminen 1.1.2019 aiheuttaa muutostöitä Tabulassa, joten varaudu käyttökatkoihin vuodenvaihteen molemmin puolin. Alustavien suunnitelmien mukaan käyttökatkot ajoittuvat ilta-aikaan klo 18-22 ja katkot päiviin 18.12 ja 3.1. Muita katkoja saattaa myös olla luvassa, joten vältä tehtävien määräaikojen asettamista lähelle vuodenvaihdetta ja suunniteltuja käyttökatkoja.

Tietoja sähköisten palveluiden muutoksista päivitetään Muutosinfo 2019 -sivustolle: https://info2019.tuni.fi/

Lisätiedot: TAMK Helpdesk / helpdesk@tamk.fi

 

****

Notice the changes at Tabula (Moodle) at the end of the year

Tabula Moodle will continue working normally after the end of the year. TAMK users won't face any changes in the sign in process. You will still select TAMK sign in from the front page and use the old TAMK account.

University staff and students will also continue using their old accounts when signing into TAMK Tabula until TUNI sign in has been activated. University users use Haka login from the front page. Employees and students will be able to activate their new TUNI accounts within the next few weeks, but the accounts can’t be used right away.

Tabula will need to go through few changes, when the new university community starts at the beginning of 2019. The changes will cause some service breaks. Preliminarily the breaks will happen in the evenings between 6 p.m and 10 p.m and the dates will be 18th December and 3rd January. Other service breaks might also occur, so it is advisable not set any due dates for assignments near or just after the end of the year. Also notice the service break times when setting due dates.

For more information about service changes at https://info2019.tuni.fi/  and TAMK Helpdesk / helpdesk@tamk.fi.