Site news

Uudistuksia kurssiavaimessa ja rajoituksissa / Changes for enrolment key and restrictions

 
Picture of Jarmo (admin) Vihmalaakso
Uudistuksia kurssiavaimessa ja rajoituksissa / Changes for enrolment key and restrictions
by Jarmo (admin) Vihmalaakso - Wednesday, 5 August 2015, 1:58 PM
 

Rekisteröitymistavat ja kurssiavain

Kesän Tabula-päivityksen jälkeen pystyt opettajana hallitsemaan kurssin rekisteröitymistapoja aiempaa tarkemmin. Nyt voit lisätä ja poistaa kurssin itsekisteröitymismenetelmiä (Kuva 1). Älä kuitenkaan poista rekisteröitymistapaa, jolla opiskelijat ovat rekisteröityneet kurssille. Rekisteröitymistavan poistaminen poistaa myös rekisteröitymistapaa käyttäneet opiskelijat kurssilta. Opiskelijat saat takaisin kurssille ainoastaan käsin lisäämällä tai pyytämällä heitä rekisteröitymään uudelleen toista rekisteröitymistapaa käyttämällä.

 Osallistumistapojen lisääminen ja poistaminen

Kuva 1. Osallistumistapojen lisääminen ja poistaminen.


Rajoitukset

Rajoitusten asettamisessa aihelaatikoihin ja aktiviteetteihin sekä aineistoihin on tapahtunut pieniä muutoksia. Rajoitukset kohdistuvat ainoastaan opiskelijoihin kurssin kaikkien käyttäjien sijasta. Näkyvyden rajoittaminen vaikuttaa myös opettajan arviointinäkymään. Jos olet esimerkiksi rajoittanut aihelaatikon näkymään ainoastaan kurssin opettajille (Kuva 2.), piilotetaan aihelaatikon sisällä olevasta tehtävänpalautuksesta kaikki opiskelijoiden tiedot. Tässä tilanteessa ei ole väliä ovatko opiskelijat palauttaneet tehtäviä tai onko heidän palautuksiaan arvioitu. Arvioinnit näkyvät kuitenkin arviointikirjassa normaalisti. Rajoitusten poistaminen tuo arvioinnit takaisin näkyviin tehtävän arviointinäkymässä.

Aihelaatikon näkyvyyden rajoittaminen

Kuva 2. Aihelaatikon näkyvyyden rajoittaminen.

********

Enrolment methods and enrolment key

After Tabula's summer update you have more control over your courses enrolment methods as a teacher. Now you can add and remove self enrolment methods (Picture 1). Just remember not to remove any self enrolment methods that have been used by students or the students will be removed from the course as well. If students are removed from course by removing self enrolment method, they can be registered back by either adding them manually to the course or by asking them to use a new self enroment method and enrolment key. 

Adding and removing self enrolment methods

Picture 1. Adding and removing self enrolment methods.

Restrictions

Adding restrictions to topics, activities and resources has also changed a little bit. Now the restrictions are only targeted towards students rather than all users on the course. The restrictions will also affect teacher's grading view. For example if you have restricted certain topic to be seen only by teachers (Picture 2), the assignment inside the topic won't show any students or their grades. You won't be able to grade students assignments, because you won't see any students. It doesn't matter if students have returned the assignment or not. Students grades won't be visible inside the assignment, but they are visible in the grade book. If you remove the restrictions, the grading view will return to normal.

Restricting access to topic box

Picture 2. Restricting access to topic box.


-- 

Lisätiedot / For more information: TAMK Helpdesk