Teacher Instructions (mostly in Finnish)

12. Mark course to be copied to TUNI Moodle

Suomeksi

In English


Kurssin merkitseminen kopioitavaksi TUNI Moodleen

Kurssin merkitseminen kopioitavaksi otetaan käyttöön 20.2.2020 illalla. Kurssien opettajilla on mahdollisuus merkitä kurssi kopioitavaksi. Kursseja siirretään erissä, joten kurssi ei kopioidu heti merkitsemisen jälkeen TUNI Moodleen.

1. Avaa Tabula-kurssisi.

2. Valitse Asetukset-lohko > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia.

kurssin asetukset

 

3. Kurssin kopioinnin voit tilata klikkaamalla kurssin asetuksissa olevaa linkkiä:

Kurssin kopioinnin tilaaminen

 • Merkinnän voi tehdä vain kerran.
 • Kurssialueesta otetaan heti merkitsemisen yhteydessä varmuuskopio.
 • Kurssialueelta kopioidaan aktiviteetit ja aineistot, kysymyspankki ja kurssialueen lohkot.
 • Kurssialueelta ei kopioida mitään muuta, esimerkiksi kurssialueen osallistuja ja osallistujien tekemiä tehtävänpalautuksia ei kopioida.
 • Vain ensimmäisenä merkinnän tehnyt käyttäjä lisätään automaattisesti opettajaksi kopioidulle kurssialueelle.
 • Jos teet kurssialueeseen muutoksia merkitsemisen jälkeen, muutokset eivät kopioidu uuteen TUNI Moodleen.
 • Jos kurssialueen on jo merkinnyt kopioitavaksi joku muu kurssialueen opettajista tai kurssialue on jo kopioitu aeimmin, Moodle näyttää merkinnän tehneen käyttäjän sähköpostiosoitteen.
 • Ota suoraan yhteyttä merkinnän tehneeseen käyttäjään, jotta hän voi lisätä myös sinut opettajaksi.
4. Kopioinnit tehdään seuraavan aikataulun mukaisesti (muista merkitä kurssi kopioitavaksi ennen kopiointi-ikkunaa):

  • 11.-13.3.2020 välisenä aikana.
  • 15.-17.4.2020 välisenä aikana.
  • 13.-15.5.2020 välisenä aikana.
  • 10.-12.6.2020 välisenä aikana.
  • 12.8.-14.8.2020 välisenä aikana.
  • 16.9.-18.9.2020 välisenä aikana.
5. Kopioinnin jälkeen kurssialue ilmestyy omat kurssit -sivullesi uuteen TUNI Moodleen. Kopioinnista ei tule erillistä ilmoitusta.
6. Erikoistapauksissa ja ongelmatilanteissa (esimerkiksi jos merkitty kurssi ei olekaan kopioitunut) ota yhteyttä IT Helpdeskiin: it-helpdesk@tuni.fi.


Mark course to be copied to TUNI Moodle

Functionality will be deployed on 20th February 2020. If you have teacher role in course area, you can mark courses in Tabula to be copied to new TUNI Moodle. Courses are copied in batches, so the course isn't copied to TUNI Moodle instantly after you have marked it to be copied. 

1. Go to your old Tabula course.

2. Select Administration-block > Course administration > Edit settings.

settings

3. Click "Mark this course to be copied to new TUNI Moodle" link:

 • You can only mark course once.
 • When the course is marked, backup from the course will be taken simultaneously.
 • Course backup will contain activities and resources, question bank and course blocks.
 • Nothing else will be copied, for example participants or assignment submissions will not be copied.
 • Only the user who has marked the course first will be added as a teacher automatically in the new copied course area.
 • If you edit the course after it has been marked, those changes will not be copied to the new TUNI Moodle.
 • If the course has already been marked or already copied, Moodle will show the email of the user who has marked the course.
 • Contact directly the user who has already marked the course to request teacher role in the new copied course area.
4. Dates when marked courses will be copied to new TUNI Moodle (remember to mark the course before date window):

 • March between 11.-13.3.2020.
 • April between 15.-17.4.2020.
 • May between 13.-15.5.2020.
 • June between 10.-12.6.2020.
 • August 12.8.-14.8.2020.
 • September 16.9.-18.9.2020.

5. After the course has been copied, you will find the course from my courses -page in new TUNI Moodle. There will be no separate notification of copying.

6. Special cases and problems (e.g. if marked course has not been copied), contact IT Helpdesk: it-helpdesk@tuni.fi.