Teacher Instructions (mostly in Finnish)

1. Tabula (Moodle) -verkko-oppimisympäristö

Ohjeet on rakennettu Moodlen kirja-aktiviteetilla. Sivun ala ja yläreunassa on nuolet, joiden avulla pystyt siirtymään ohjeissa eteen-ja taaksepäin. Sivun vasemmassa reunassa on myös navigaatio, jonka kautta pystyt siirtymään suoraan tarvitsemaasi ohjeeseen.

Mikä?

  • verkko-oppimisympäristö, LMS eli Learning Management System
  • paikasta riippumaton
  • selaimella toimiva

Mihin?

  • opintojaksojen "kotipaikka"
  • aineistojen jakaminen (ei kuitenkaan materiaalipankki)
  • tehtävien tekeminen
  • joustava oppiminen


Tabula on Moodleen perustuva TAMKin verkko-oppimisympäristö, jota käytetään sekä lähiopetuksen tukena että verkko-opetuksen välineenä. Opettajat käyttävät Tabulaa kursseillaan oman pedagogisen näkemyksensä mukaisesti sillä tavalla ja siinä laajuudessa kuin itse haluavat.

Verkko-oppimisympäristönä Tabula on yksinkertainen ja soveltuu hyvin kurssien organisoinnin tukemiseen ja materiaalin jakamiseen. Tabulaa voidaan nimittää myös mm. virtuaalioppimisympäristöksi, kurssinhallintasovellukseksi ja oppimisalustaksi. Nämä termit tarkoittavat likimain samaa asiaa, korostaen eri asiaa sovelluksen toiminnallisuudessa. TAMKissa Tabulasta käytetty termi on verkko-oppimisympäristö.

Moodle on tuotenimi kansainväliselle avoimen lähdekoodin ohjelmistolle, joka on myös yhteisö. Avoin lähdekoodi tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että käyttäjät voivat kehittää omaa järjestelmäänsä haluamallaan tavalla. Kansainvälinen Moodle-yhteisö ja sen tuottama dokumentaatio löytyy osoitteesta www.moodle.org. TAMK on mukana kansallisessa Moodle-käyttäjien yhteisössä (MOODLE-FI), jota koordinoi Helsingin yliopisto.

Mobiilikäyttö

Tabulan teema on responsiivinen ja perustuu Bootstrap-viitekehykseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Tabulan sisältö skaalautuu käytettävän näytön resoluution mukaan. Tabula toimii suoraan selaimen kautta niin PC:n, kannettavan tietokoneen kuin mobiililaitteen näytöllä.

Tämän lisäksi Tabulaan on saatavilla Moodle Mobile -sovellus Android- ja iOS-laitteille. Sovelluksen avulla voit selata kurssien sisältöjä, osallistua keskusteluun ja palauttaa tiedostoja. Sovellusta kehitetään jatkuvasti Moodle-yhteisössä.

Moodle Mobile - Android
M
oodle Mobile - iOS