Kevään 2017 opintojaksototeutusten sähkölaboraatioiden ohje- ja palautussivu.