• Työelämän kirjallisia ja suullisia viestintätilanteita
• Yrityselämän ruotsia
• Oman opiskelualan termistöä
• Keskeistä kielioppia