Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää statiikan peruskäsitteet.

Osaa piirtää partikkeleiden ja suorien sauvojen vapaakappalekuvat ja laskea niistä

tukivoimat tasapainoyhtälöiden avulla.Ymmärtää mitä eri rasitusmuodot tarkoittavat

ja osaa määrittää suoran, yksinkertaisen palkin rasituskuviot.

Sisältö

 • statiikan peruskäsitteet
 • mekaniikan peruslait
 • voimavektori
 • partikkeliin vaikuttavan voiman resultantti ja komponentit
 • partikkelin tasapaino
 • kuormatyypit
 • tuentatavat
 • rakennemalli
 • tasapaino
 • tukireaktiot
 • rasituskuviot.