Tekniikan suomen kieli ja viestintä 5N00BE56-3039 -opintojakso sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa opiskelevalle aikuisryhmälle syksyllä 2016.