Projektiliiketoiminnan kurssi 5 op. tietojärjestelmäosaamisen ylemmässä AMK-tutkinnossa.