Tämä Tabula -pohja on tarkoitettu metsätalouden koulutusohjelman kaikkia vuosikursseja koskevien ohjeiden ym. julkaisemiseen