Rakennusarkkitehtiopiskelijoiden ryhmän 17I800 tuutorointi.