Muille kuin yksittäisille opintojaksototeutuksille luotujen kurssien kategoria. Kategoriassa voi olla esimerkiksi ryhmäkohtaisia kurssialustoja tai yhdistettyjen opintojaksototeutusten kursseja. Kurssit eivät ole automaattisen käyttäjähallinnan piirissä, joten käyttäjiä pitää hallita käsin tai kurssiavaimen avulla.